O Slovensku

Slovenská republika je vnútrozemský štát v strednej Európe. Hraničí s Poľskom, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom a Ukrajinou.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do začiatku 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Habsburskej monarchie, od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Československa až do roku 1993 (okrem obdobia samostatného Slovenského štátu od marca 1939 do mája 1945). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro.

Hlavné mesto:            Bratislava

Úradný jazyk:              slovenský jazyk

Regionálne jazyky:     maďarský jazyk, rómsky jazyk, rusínsky jazyk, český jazyk, ukrajinský jazyk

                                        a iné

Národnosti:                  Slováci 80,7 %, Maďari 8,5 %, Rómovia 2 %, ostatní 1,7 %, nezistení 7 %

Náboženstvo:               Rímskokatolíci 62,0 %, Gréckokatolíci 3,8 %, Evanjelici a.v 5,9 %,

                                        Kalvíni 1,8 %, Ateisti a neveriaci 13,4 %, ostatní 2,5 %, nezistení 10,6 %

Štátne zriadenie:         parlamentná republika

Vznik:                             01. január 1993

Rozloha:                        49 035 km² 

Počet obyvateľov:       5 442 974 (31.03.2018)

Počet krajov:                8 s krajskými mestami Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov,

                                       Trenčín, Trnava, Žilina

Trnava Nitra

Mena:                             euro (EUR)

Časové pásmo:            CET/SEČ (UTC+1)

- letný čas                      CEST/SELČ (UTC+2)

Smerové tel. číslo:       +421

Štátne sviatky

1. január – Nový rok, deň vzniku SR

5. júl – sv. Cyril a sv. Metod

29. august – Výročie SNP

1. septembra – Deň Ústavy SR

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

Sviatky (voľné dni)

6. január – Zjavenie pána, 3 králi

apríl – Veľký piatok a Veľkonočný pondelok

1. máj – Sviatok práce

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

15. september – Sedembolestná Panna Mária

1. november – Sviatok všetkých svätých

24. december – Štedrý deň

25. december – 1. sviatok vianočný

26. december – 2. sviatok vianočný

Geografia

Slovensko leží v strednej Európe a je charakteristické hornatou krajinou na severe a nížinami na juhu.

Jednotlivé povrchové celky patria do Panónskej nížiny a do Karpát. Do Panónskej nížiny patria Záhorská nížina, Podunajská nížina a Východoslovenská nížina.

Podnebie sa nachádza na rozhraní medzi kontinentálnym a oceánskym. V zime je priemerná teplota -1 ºC, v lete +21 ºC.

Najväčšou riekou na Slovensku je Dunaj. Ďalšie väčšie rieky sú Váh, Hron, Dunajec, Poprad.

Ústupom ľadovca vznikli horské plesá, napr. Štrbské Pleso, Skalnaté Pleso, Hincovo Pleso.

Najviac podzemnej vody je na Žitnom ostrove na juhu Slovenska. 

Príroda

Zalesnené je viac než 40% územia. Najviac zastúpené dreviny sú buk, smrek a dub. 60% lesného porastu spravuje štát.

Na Slovensku zabezpečuje ochranu prírody 9 národných parkov – Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Veľká Fatra, Národný park Slovenský raj, Národný park Slovenský kras, Národný park Poloniny, Národný park Nízke Tatry, Národný park Muránska planina, Národný park Malá Fatra.

Vysoke Tatry Pieniny

Doprava

Na Slovensku je 6 medzinárodných letísk – v mestách Bratislava, Košice, Sliač, Poprad, Piešťany a Žilina.

Železničnú prepravu zabezpečuje štátny dopravca ŽSR, ale aj súkromní dopravcovia ako RegioJet a Leo Express.

Na Slovensku je 415 km diaľníc a 259 km rýchlostných ciest. Celková dĺžka komunikácií je takmer 43 000 km.

Na riečnu dopravu sa využívajú rieky Dunaj, Váh, Bodrog a Topľa.

Gastronómia

Slovenská kuchyňa je regionálne rôznorodá a ovplyvnená kuchyňami okolitých štátov. Pre sever krajiny sú typické jedlá pastierskeho pôvodu ako bryndzové halušky, pirohy a zemiakové placky. Pre južné regióny je typický guláš, lečo, viedenský rezeň alebo plnená paprika.  

Pamiatky UNESCO

V zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z našej krajiny, zo Slovenska. V zozname máme zapísané historické centrum Bardejova, historické centrum Banskej Štiavnice a jej technické pamiatky, naše výnimočné jaskyne Slovenského krasu, obývanú dedinku Vlkolínec, ktorá je súčasne skanzenom dokumentujúcim spôsob života v minulosti s typickými drevenými domami, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad, pamiatky jeho okolia a Levoča, Karpatské bukové pralesy a drevené kostolíky na severovýchode Slovenska. Na čakacej listine so žiadosťou o zapísanie do zoznamu UNESCO sa nachádza aj drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, či Limes Romanus - pozostatky rímskych pevností na Slovensku alebo aj tokajská vinohradnícka oblasť.

BardejovLevocaKezmarok

Technické pamiatky

Na Slovensku je 610 technických pamiatok. Patria sem predovšetkým mosty (Dolný Kubín, Dravce, Gelnica, Iža, Kluknava, Piešťany, Poltár), mlyny rôzneho druhu (Bohunice, Bratislava – Mlynská dolina, Cakov, Dunajský Klátov, Holíč, Jahodná, Jelka, Kvačany, Pobedim, Tomášikovo), výrobné haly a závody (Bratislava – Cvernovka, Halíč – manufaktúra na súkno, Kluknava – továrenská budova, Poprad – elektráreň, Prešov – solivar, Sládkovičovo – cukrovar, liehovar, Trnava – sladovňa), sýpky (Benice, Odorín, Zemianske Kostoľany, Spišský Štiavnik), banské pamiatky (Banská Štiavnica, Kremnica), železnice (Telgártska slučka, Čiernohorská železnica, Oravská lesná železnica, Lanovka Tatranská Lomnica - Lomnický štít), budovy železničných staníc (Bratislava - Nové Mesto, Svätý Jur, Trenčianske Teplice) a mnohé ďalšie technické pamiatky.

Kontaktujte nás

Text: